Ademwerk als medicijn

Integriteitscode Pepijn van de Peppel


Integriteitscode Pepijn van de Peppel

Om deelnemers in een veilige setting te kunnen begeleiden, heeft Pepijn van de Peppel eenintegriteitscode opgesteld voor begeleider en deelnemer.

 

Centraal uitgangspunt is om mensen te helpen bevrijden van trauma, angst, schaamte, schuld en oude pijnen zodat hij/zij weer voluit vanuit hun essentie durven leven. Door te ontdekken waar zij fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel geblokkeerd zijn en te helpen ontdekken hoe zij de blokkade kunnen helen om het contact met hun diepste wezen te herstellen.

 

De essentie is dat mensen door de verschillende lagen van trauma’s en blokkades begeleid worden. Trauma’s en/of blokkades waarin ze het wezenlijke contact met hun essentie zijn kwijtgeraakt.

Pepijn van de Peppel werkt vanuit een spiritueel therapeutische setting met als taak om blokkades op te sporen, ruimte te geven en te transformeren, waardoor de diepe essentie weer gevoeld kan worden en de liefde weer kan stromen in iemands leven.

 

Pepijn van de Peppel is zich bewust van zijn rol, bied veiligheid en is tijdens de reizen liefdevol aanwezig om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om naar het diepste trauma en/of pijnstukken af te reizen.

 

Pepijn van de Peppel werkt vanuit warme menselijke verbinding en is bereid om bewust te kijken naar zijn eigen schaduwkanten. Er is sprake van een vermogen tot zelfreflectie en het vermogen om vanuit het hart te werken.

 

Wij erkennen 5 basisbehoeften die een leidraad vormen in het werk van Pepijn van de Peppel (Trauma Release Breathwork & Body Remembers Trauma Therapy).

  1. Plaats (je fysieke plek maar ook je plek in de groep)
  2. Voeding (symbolisch voor liefde en aandacht)
  3. Steun
  4. Bescherming
  5. Begrenzing

 

DE KERN

Het doel van het werk van de begeleider Pepijn van de Peppel is om de deelnemer naar zijn/haar kern en essentie te brengen. Om met gebruik van de adem en lichaamswerk de ziel te bevrijden van trauma’s en oude pijn. De sessie wordt altijd gemaakt vanuit veiligheid en vrijheid. De begeleider is het baken dat waakt over de deelnemer, zodat de deelnemer los kan laten vanuit de bovengenoemde veiligheid.

 

DE DEELNEMER

De deelnemer, die tijdens de sessie in proces komt, is vaak niet veilig gehecht waardoor er een trauma of blokkade is ontstaan. Een deelnemer is zich wel of niet bewust van deze onveilige hechting. De begeleider Pepijn van de Peppel zich te aller tijden bewust van de rol die hij heeft en biedt een deelnemer veiligheid tijdens de sessie. De deelnemer ervaart de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan een sessie. Als de deelnemer ervoor kiest om de sessie in te gaan, valt de deelnemer onder de verantwoording en bescherming van de begeleider Pepijn van de Peppel


DE BEGELEIDER

De begeleider is uitstekend in staat zijn of haar eigen processen te dragen. Ontstaat er in het begeleiden van intense processen een hulpvraag rond de eigen thematiek, dan krijgt de begeleider ondersteuning uit het eigen team van begeleiders. De begeleider houdt de communicatie open, zowel naar zichzelf als naar de teamleden. Met het oog op het bewaken van de veiligheid van het proces in de setting van Pepijn van de Peppel, behoort een begeleider een collega aan te spreken op mogelijk niet gewenst gedrag. De begeleider heeft de bereidheid om naar zichzelf te kijken en is zichzelf bewust van de menselijke processen. Er is sprake van een open houding en hart binnen het team van de begeleiders, met als centrale thema afstand en nabijheid en de afstemming hierin naar de deelnemer toe.

 

Er zijn 15 uitgangspunten in de integriteitscode van Pepijn van de Peppel zijn Trauma Release

Breathwork & Body Remembers Trauma Therapy waarin we betekenis geven aan deelnemer en begeleider:

  1. Dogma-vrij

De begeleider begeleidt niet vanuit een dogma. Er is een spirituele setting en er wordt gewerkt met een methodiek en leer met een duidelijk doel. De deelnemer is vrij om spiritualiteit of religie op zijn eigen wijze te beleven. Pepijn van de Peppel heeft als uitgangspunt dat ieder mens een ziel heeft, die hem/haar verbindt met dat wat groter is. Die ziel of essentie is hetgeen wat bevrijd wordt met ons werk. Hóe je de spirituele verbinding met het Goddelijke noemt is voor ons niet belangrijk, maar zullen we zeker respecteren. Eenheid in diversiteit is ons uitgangspunt. Bij Pepijn van de Peppel mag er niet gediscrimineerd worden op basis van ras, etniciteit, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of uiterlijk.

      2. Levend intiem

Er zijn voor begeleider en deelnemer grenzen betreffende intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van Pepijn van de Peppel is niet toegestaan. Het werk van de begeleider kenmerkt zich ook door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan de deelnemer intens emotionele processen aangaan. We zijn ons ervan bewust dat onze setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is. Specifiek in het geval van regressie bieden we fysiek/lichamelijke ondersteuning zodat de deelnemer gerustgesteld wordt in zijn diepste angsten en het trauma wat

daaronder verscholen ligt, kan verwerken. Wij zijn bij je zolang je ons nodig hebt. En gaan weer bij je weg als je het proces zelf aan kan. Dus wat we specifiek niet doen is seksuele toenadering zoeken/handelingen verrichten, op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij iemand blijven dan voor zijn/haar proces noodzakelijk is. De veiligheid van de

deelnemer en zijn/haar proces staan boven alles en de begeleiding dient hierop afgestemd te zijn.

      3. De behoefte van de deelnemer

Er wordt geluisterd naar de behoefte van de deelnemer en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van een deelnemer niet strookt met het doel van de sessie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd en begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de setting en het proces van de deelnemer. De begeleider staat ten dienste van het proces van de deelnemer.

      4. Een accepterende houding

De begeleider heeft een accepterende en begrenzende houding. Al wat er is, mag er zijn. Verdriet, pijn, liefde of tranen. Begeleiders voelen wat nodig is bij de deelnemer en geven ook grenzen aan met betrekking tot de veiligheid voor eenieder.

      5. De rol van de begeleider

De begeleider is zichzelf bewust van zijn/haar rol als begeleider. Als begeleider ben je onlosmakelijk onderdeel van de groep en van het proces.

      6. De vrijheid van de deelnemer

De deelnemer mag altijd, na het deelnemen aan een sessie, terugkoppelen wat hij/zij als niet prettig heeft ervaren (feedback). Of contact zoeken met eigenaar Pepijn van de Peppel wanneer de deelnemer vastloopt in zijn/haar proces.

      7. Nazorg

De deelnemer heeft de mogelijkheid tot nazorg. Dit kan zowel via Zoom of persoonlijk. Een proces werkt vaak langer door dan een sessie. In eerste instantie kan er kosteloos geïnformeerd worden bij de organisatie van Pepijn van de Peppel. Aanvullende integratiesessies worden tegen redelijke vergoeding gefaciliteerd.

      8. Deelnemer, wees welkom

De deelnemer mag zichzelf laten zien in verbinding met anderen. Hij/zij is welkom. Ook de kanten van de deelnemer die hij/zij niet graag wil (laten) zien of de kanten waar hij/zij zich voor schaamt. De deelnemer is welkom vanuit vertrouwen, veiligheid en bewustzijn.

      9. Afstand en nabijheid

Zowel de deelnemer als de begeleider ervaart zijn/haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk.

     10. Overdracht en tegenoverdracht

Als begeleider ben ik zelf bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de deelnemer?

     11. De begeleider kan goed zorgdragen voor zijn/haar eigen processen

De begeleider is heel goed in staat zorg te dragen voor zijn/haar eigen processen. De deelnemer kan hierdoor volledig in de ontspanning en zich aan het eigen proces overgeven.

     12. Grenzen

Zowel de begeleider als de deelnemer ervaren grenzen. De deelnemer bepaalt zelf de vorm van fysiek contact die hij/zij aan wil gaan (rekening houdend met punt 2). De deelnemer kiest er bewust voor om een sessie in te gaan en mogelijk diep in proces te gaan. De begeleider helpt in deze ontdekkingstocht en bewaakt veiligheid en grenzen ter bescherming van de deelnemer en eventuele mededeelnemers. Het ‘nee’ van een begeleider is bindend en dient opgevolgd te worden. Echter het ‘nee’ en nu was het voldoende qua tijd om bij me te zijn en me te ondersteunen vanuit de deelnemer, is ook bindend. De deelnemer bepaalt hoe lang hij/zij begeleiding nodig heeft en welke vorm van begeleiding.

     13. Support

Je bent wie je bent met je lichte kanten én schaduwkanten. Dit geldt voor zowel de deelnemer als de begeleider. De begeleider heeft een ondersteunende functie; doordat hij zelf vergelijkbare processen heeft doorgemaakt, kan hij de deelnemer ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, zien en omarmen. Dit is het doel van Pepijn van de Peppel zijn Trauma Release Breathwork & Body Remembers Trauma Therapy en in zijn setting de betekenis van heelwording.

     14. Normen en waarden

De deelnemer mag zijn/haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting.

     15. Opleiding, trainingen

Begeleiders worden intern opgeleid. Alle begeleiders zijn mensen die ervaring hebben in begeleiden, opgeleid zijn door Pepijn van de Peppel en/of veelal ook op professioneel gebied opgeleid en werkzaam zijn op het vlak van hulpverlening en persoonlijke ontwikkeling.

 

Als blijkt dat in een situatie de integriteitscode niet wordt nageleefd, verwachten ik (Pepijn van de Peppel) van jou als deelnemer of begeleider dat je hier zelf verantwoordelijkheid voor neemt door dit terug te koppelen aan mij, Pepijn van de Peppel. Dit kan via de mail (pepijnvdpeppel@live.nl), uiterlijk 30 dagen na de voorgevallen situatie. Na 30 dagen vervalt de aanklacht.

 

In gevallen waar grensoverschrijdend gedrag vermoed wordt of gemeld is, schakel ik een

extern mediator in die deze grensoverschrijding gaat onderzoeken, erin bemiddelt en

passende maatregelen onderneemt. Pepijn van de Peppel streeft naar openheid, eerlijkheid en

transparantie en heeft veiligheid en integriteit in zijn setting hoog in het vaandel staan.

 

Datum:                                                                Plaats:

 

 

Naam deelnemer:                                       Handtekening deelnemer:

 

 

………………………….                                        ………………………………………

 

 

 

 

 

Naam begeleider:                                        Handtekening voor akkoord begeleider:

 

Pepijn van de Peppel

………………………….                                        ………………………………………