Ademwerk als medicijn

Privacyverklaring


Pepijn van de Peppel, eenmanszaak, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die verwerkt worden door Pepijn van de Peppel. Pepijn van de Peppel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Doel en grondslag van de gegevensverwerking
Pepijn van de Peppel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Persoonlijke benadering in verband met de gewenste dienstverlening
- Verzenden van de nieuwsbrief/inspiratiemail
- Afhandeling van uw betaling
- Informeren over eventuele wijzigingen van diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Vanwege de wettelijke verplichting, zoals gegevens die Pepijn van de Peppel nodig heeft voor de belastingaangifte.


Hieraan ligt ten grondslag:
- Toestemming
- Wettelijke verplichting
- Uitvoering van de Overeenkomst
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief/inspiratiemail, een download heeft gedaan c.q. aangevraagd, heeft aangemeld voor een online workshop, een contactformulier heeft ingevuld of een aankoop heeft verricht en u in de toekomst geen e-mail van Pepijn van de Peppel wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven door middel van de link onderaan de email of door contact met te nemen via pepijnvdpeppel@live.nl


Geautomatiseerde besluitvorming
Pepijn van de Peppel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Delen van persoonsgegevens met derden
Pepijn van de Peppel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit zijn door Pepijn van de Peppel ingeschakelde derden die verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zorg te dragen voor de veiligheid van deze gegevens.


Bewaartermijn
Persoonsgegevens met betrekking tot een aanmelding die relevant zijn te bewaren, worden, met uitzondering van gegevens die wettelijke gezien langer bewaard dienen te worden, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens te sturen naar pepijnvdpeppel@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Pepijn van de Peppel reageert zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Pepijn van de Peppel wijst u er eveneens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Meldingsformulier klachten | Autoriteit Persoonsgegevens


    

Veiligheid van uw gegevens
Pepijn van de Peppel neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met pepijnvdpeppel@live.nl


Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden
Pepijn van de Peppel gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Pepijn van de Peppel gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De analytische cookies van Google Analytics geven inzicht in het gedrag van de websitebezoekers, waarmee Pepijn van de Peppel de website kan optimaliseren. Daarnaast plaatst Pepijn van de Peppel cookies die uw surfgedrag
bijhoudt zodat hij op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan zijn website heeft Pepijn van de Peppel u reeds geïnformeerd over deze cookies en heeft hij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.


Wijzigen
Pepijn van de Peppel is gerechtigd deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Pepijn van de Peppel raadt het u dan ook aan om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.


Zakelijke contactgegevens
Pepijn van de Peppel
Zwaluwenlaan 615
3136 TT Vlaardingen
pepijnvdpeppel@live.nl
Laatst bijgewerkt: 25 januari 2023.